Skip to Content

Информация за мястото:

Античен одеон и Античен форум - Форумът е най-големият форумен комплекс на територията на България. На него е бил съсредоточен административният, икономическият, културният и религиозният живот на античния град. Намира се от южната страна на Централна поща.Северната страна на форумния комплекс е заета с обществени сгради.Тук е ситуирана първата градска съкровищница на Мизия и Тракия.В северозападния ъгъл е Одеонът на форумния комплекс. Той е  със 300-350 места. Съдържа всички елементи на покрита театрална сграда. Открити са ценни мраморни фрагменти от сградата, надпис върху постамент на императорска статуя, галерия със запазени антични зидове, оригинални мраморни полуколони и 87 сребърни монети, вероятно укрити при готското нашествие. Днес е място за концертни изяви. Моля имайте предвид, че този обект е представен тук преди реконструкцията, която започна 2019 година.

Галерии:

Разгледайте галерията ни!