Skip to Content

Информация за мястото:

Куюмджиева къща –Етнографски музеи- една от най-забележителните възрожденски къщи, запазили се в нашите земи – дома на пловдивския търговец Аргир Куюмджиоглу. Построена е през 1847 г. и отразява вкуса на богатия пловдивчанин. Сградата е с площ 570 кв.м. и се състои от главна жилищна част и стопанска пристройка откъм южната й страна. Добре озеленения двор е с мраморен шадраван и кладенец. Входът е оформен с издаден напред портик, предизвикан от подчертаното излизане в пространството на салона на втория етаж. Този бароков похват се съчетава чудесно с изящната крива на трите фронтона и декоративно изписаната фасада. Салонът на първия етаж е с внушителни размери – 18.5/11 м. Просторните стаи и изписани стени са украсени с геометрично профилирани дъсчени тавани, великолепни дърворезбовани „слънца” и елегантно извити „алафранги”. Всяка година в двора на къщата се провежда Международният фестивал на камерната музика. По настоящем в Куюмджиевата къща се помещава Етнографският музей. Експозицията показва богатата материална и духовна култура на Пловдивския край, обхващан исторически територията между Стара планина и Средните Родопи и от горното течение на Марица до Чирпанските възвишения. Проследено е развитието на селското стопанство, занаятите и търговията. Представено е голямото разнообразие на народната култура – облекло, тъкани, шевици, музика и танци на основните етнографски групи в региона – рупци и тракийци. Музеят съхранява над 40 000 движими паметници на културата.

Галерии:

Разгледайте галерията ни!