Skip to Content

Информация за мястото:

Историческият музей в Пловдив се представя с 4 големи отдела, създадени в различни години и обединени през 1993 г. Те проследяват историческото минало на Пловдив и Пловдивския край от ранноосманския период (ХV-ХVІІ в.) до съвремието. Експозиция "Българските земи през ХV – ХІХ век и епохата на Българското Възраждане" е създадена през 1954 г. и се помещава в къщата на богатия пловдивски търговец Димитър Георгиади. Построена е от родопския майстор хаджи Георги Хаджийски през 1848 г. Собственикът й, богатият пловдивски търговец абаджия Георги Кендинденоглу, я завещава,като зестра на дъщеря си Елена, омъжена за Димитър Георгиади. Експозицията представя ранноосманския период (ХV – ХVІІ в.) и съпротивата на местното население срещу чуждото владичество. Отделено е по-специално внимание на епохата на Възраждането. В отделни зали могат да се видят документи, лични вещи и ценности, свързани с големите личности на града. Проследено е развитието на националноосвободителното движение, оглавявано от Раковски, Левски и Ботев. Салонът и стаите на втория етаж впечатляват с оригинални резбарски разработки и богата декоративна стенопис.

Галерии:

Разгледайте галерията ни!